امن‌ترین هتل از نگاه سازمان آتش‌نشانی

نام هتل کسب کنندده این افتخار هتل بزرگ شیراز

تندیس برتر ایمنی به هتل بزرگ شیراز اهدا شدهتل بزرگ شیراز، امن‌ترین هتل از نگاه سازمان آتش‌نشانی

13-اسفند-1397 مشاهده کامل