جامعه هتلداران فارس

 

جامعه هتلداران استان فارس مجموعه و تشکلی است که با مشارکت اشخاص حقیقی و سازمانها و نهادهای حقوقی با اهداف و موضوعات خاصی بصورت یک موسسه سرمایه گذار غیرانتفاعی و خودکفا تشکیل و برابر مقررات و قوانین موضوعه کشور انجام وظیفه می نماید.

ابتدا این مجموعه در سال 1372 با مشارکت تعدادی از افراد زیر بصورت اعضاء موسس تشکیل و شروع به کار نمود؛

اعضاء مؤسس آن عبارت بودند از آقایان علی قانع شیرازی، محمدنور خضری، خلیل رمضان پور، سیدحسن سیادتان، علی قاسمی، محمدنور هنر، هوشنگ سیادتان، عبدل عبدلیانپور، محمدعلی زیانی، سلیمان ناصری و تقی پزشکیان .

در سال 1377 با نام مؤسسه جامعه هتلداران و تنظیم اساسنامه به ثبت رسمی رسید. 

  •     شیراز ، خیابان رودکی جنب کوچه هتل پارسیان ، 16 متری فرهنگ ، ساختمان ابریشم ، طبقه همکف
  •   

    farshotels@yahoo.com

  •      07132342166