فعالیت و خدمات

 • جامعه هتلداران استان فارس تشکلی است که بوسیله مالکین هتل­ های فارس با اهداف و موضوعات مربوطه بصورت یک مؤسسه سرمایه گذار غیر انتفاعی و خودکفا به شرح زیر تشکیل که برابر مقررات و قوانین موضوعه کشور انجام وظیفه می نماید.

  الف: دستیابی و اهتمام در اجرای هر چه بهتر قوانین و آئین نامه­ های مملکتی در صنعت ایرانگردی و جهانگردی به منظور ارتقاء و پیشرفت در توسعه این صنعت با همکاری نزدیک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و جامعه هتلداران ایران.

  ب: تلاش در تحکیم اصول و همکاری و ایجاد رابطه مثبت و حسنه در حفظ حقوق قانونی صاحبان هتل­ ها و ارتقاء سطح کیفی و کمی  خدمات ارائه شده به مهمانان ایرانی و خارجی.

  پ: ایجاد و تشکیل کمیته های چندگانه.

  د: مشارکت و مشاوره در تهیه و تأمین مایحتاج، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی هتل­ ها.

  ه: برپایی و حضور مثبت و همه گیر در نمایشگاه­ های مربوط به صنعت گردشگری و ایرانگردی و جهانگردی.

  و: انجام کلیه مکاتبات رسمی با سازمان مطبوع و نهادهای ذیربط و واحدهای زیرمجموعه.