لیست هتل های استان فارس

ردیف نام هتل سال بهره برداری شهر ستاره نشانی شماره تلفن
1 هما شیراز 5
2 چمران شیراز 5
3 شیراز شیراز 5
4 زندیه شیراز 5
5 پارس شیراز 5
6 پرسپولیس شیراز 5
7 ستارگان شیراز 4
8 پارک شیراز 4
9 جام جم شیراز 4
10 پارک سعدی شیراز 4
11 الیزه شیراز 4
12 رویال شیراز 4
13 آریوبرزن شیراز 4
14 پارسیان شیراز 3 ممتاز
15 پارسه شیراز 3 ممتاز
16 آپاداناشیراز شیراز 3 ممتاز
17 ارم شیراز 3
18 کریمخان شیراز 3
19 تالار شیراز 3
20 ملاصدرا شیراز 3
21 جهانگردی شیراز شیراز 3
22 اطلس شیراز 3
23 حافظ شیراز 2 ممتاز
24 کوثر شیراز 2 ممتاز
25 ارگ شیراز 2 ممتاز
26 رودکی شیراز 2 ممتاز
27 نیایش شیراز 2 ممتاز
28 آریانا شیراز 2
29 ساسان شیراز 2
30 لطفعلیخان شیراز 2
31 صدرا شیراز 2
32 داریوش شیراز 2
33 آناهیتا شیراز 2
34 نصیرالملک شیراز 2
35 فارس شیراز 1 ممتاز
36 اقامتگاه سنتی پرهامی شیراز 1 ممتاز
37 اقامتگاه سنتی گلشن شیراز 1 ممتاز
38 پولادکف سپیدان 4
39 جهانگردی تخت جمشید مرودشت 3
40 آپادانا تخت جمشید مرودشت 3
41 نقش شاپور داراب 3
42 جهانگردی لارستان لارستان 3
43 صبا خنج 3
44 پاسارگاد جهرم 2
45 لاله آباده 2 ممتاز
46 جهانگردی فسا فسا 2
47 نای ذی نی ریز 2
48 فردیس ارسنجان 2
49 جهانگردی فیروزاباد فیروزآباد 2
50 هتل شهرداری اقلید اقلید 1 ممتاز
51 شهرداری آباده آباده 1
52 جهانگردی استهبان استهبان 1
53 پارسیکا رستم 1