مرتب سازی و فیلترها

جست و جو

درجه هتل

قوام

قوام

آدرس: فارس- شیراز- خیابان فردوسی- کوچه 1   07132243965-60-56

هتل هما

هتل هما

آدرس: شیراز، خيابان مشکين فام ، جنب پارک آزادی   07132288000- 07132288009

هتل چمران

هتل چمران

آدرس: شیراز، بلوار چمران   07136262000- 07136274901

هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

آدرس: شیراز - دروازه قرآن   071-32274814-20

هتل بین المللی پارس

هتل بین المللی پارس

آدرس: شيراز،خيابان زند   07132332255- 07132333

هتل بین المللی پرسپولیس

هتل بین المللی پرسپولیس

آدرس: شیراز، بلوار آزادی ، حد فاصل چهارراه حافظیه به میدان اطلسی   07132271281- 07132271282

هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

آدرس: شیراز، خیابان هجرت   32234234 فکس:32236805

پارک هتل

پارک هتل

آدرس: شيراز،چهارراه زندخیابان سعدی اولین فرعی سمت راست   07132221426 - 07132221431

هتل الیزه

هتل الیزه

آدرس: شیراز بلوار معالی آباد کوی پزشکان شماره 20   07136238890

هتل ستارگان

هتل ستارگان

آدرس: شيراز،فلکه گاز   07132277038- 07132277039

هتل  جام جم شیراز

هتل جام جم شیراز

آدرس: شیراز، خيابان رودکي   07132304002- 07132304007

هتل آریوبرزن

هتل آریوبرزن

آدرس: شيراز،خيابان رودکي   07132247182- 07132247183

هتل پارسه

هتل پارسه

آدرس: شیراز،پشت ارگ کریمخان زند،خیابان 22 بهمن (شاهپور)   07132226600

هتل پارسیان

هتل پارسیان

آدرس: شيراز،خيابان رودکي   07112304965- 07112304966

هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

آدرس: شیراز, بلوار جمهوری ، نبش خیابان 17   32274357 فکس:32274359