جلسات هیئت رئیسه 6 تصویر

جلسات هیئت رئیسه

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری استان با سرکار خانم دکتر احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در هتل هما-فروردین96 6 تصویر

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری استان با سرکار خانم دکتر احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در هتل هما-فروردین96

نشست دکتر احمدی پور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران-دیماه95 8 تصویر

نشست دکتر احمدی پور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران-دیماه95

حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران دکتر ولی‌الله سیف بهمراه هیئت همراه و استاندار فارس و فرماندار مرودشت و دیگر مسئولین استان در هتل آپادانا تخت جمشید-آذر95 6 تصویر

حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران دکتر ولی‌الله سیف بهمراه هیئت همراه و استاندار فارس و فرماندار مرودشت و دیگر مسئولین استان در هتل آپادانا تخت جمشید-آذر95

تجلیل ویژه شورای شهر شیراز از مهندس سیادتان رئیس جامعه هتلداران استان فارس بدلیل فعالیت مؤثر در شورای شهر در امر گردشگری شیراز 18 تصویر

تجلیل ویژه شورای شهر شیراز از مهندس سیادتان رئیس جامعه هتلداران استان فارس بدلیل فعالیت مؤثر در شورای شهر در امر گردشگری شیراز